Petersmindeskolens SFO
Petersmindevej 25A
7100 Vejle
 
 
 
Ledende pædagog: Jesper Kvist, 2381 3162
 
 
 
Kontakt: Træffetider:
Morgen SFO - Telf.: 2936 5841 06.30 - 08.00
0.-2.  årgang - Telf.: 2936 5841 14.00 - 17.00, fredag 14.00 - 16.00
3. - 6. årgang - Telf.: 2936 5888 14.00 - 17.00, fredag 14.00 - 16.00
   
Ungdomsklubben Telf.: 2936 5888 Mandag, onsdag og torsdag kl. 18.30 - 22.00