Serviceleder:
 
Søren Vejrum
Mobil: 4082 6819
 
 
Skolens sekretær:
 
Gitte Hornung
Telefon: 7681 4340
 
Helle Nielsen
Telefon: 7681 4340