Forældreforeningen på Hover / Uhrhøj ved Petersmindeskolen

 

Forældreforeningen har til formål at fremme samarbejdet mellem hjem, skole, fritidsklub og lokalsamfund bl.a. gennem projekter, aktiviteter, møder, foredrag og forældreaftener.

Er du interesseret i at give en hånd med i forældreforeningens arbejde, kan du rette henvendelse til en af nedenstående :

 

Formand: Lars Schubert, [email protected]

Næstformand: Ann Licht, [email protected]

Kasserer: Pia Jakobsen, [email protected]

Medlem: Susanne Andersen, [email protected]

Medlem: Anne Friis Thomsen, [email protected]

Suppleant: Helle Skovdal, [email protected]

Suppleant: Majbritt Laursen, [email protected]