Mellemtrinnet

På Petersmindeskolen består mellemtrinnet af 4.-6. klasse. Der er tre spor på hver årgang med ca. 25 børn i hver klasse.

Skolens værdier er LÆRING OG UDVIKLING samt GODE RELATIONER, ANSVAR, NÆRVÆR og FÆLLESSKAB. Se film om hvordan værdier udfolder sig i indskolingen: https://www.youtube.com/watch?v=qPPHlY0lTJw&feature=youtu.be

 

Planlægning, gennemførelse og evaluering af arbejdet sker i samarbejde mellem lærere og pædagoger. Lærere og pædagoger arbejder sammen i årgangsteam.

I forbindelse med implementering af Skolereformen har vi særligt fokus på arbejdet med læringsmål og bevægelse som en naturlig del af skoledagen.

BYOD

Vi regner med, at børn i 3.-9. årgang medbringer eget IT-udstyr hver skoledag.

Vejle kommune har i 2012 vedtaget en ny digitaliserings-strategi. I den strategi er visionerne bl.a.

  • I 2013 har alle elever mulighed for netadgang på skolen (dette er tilfældet nu).
  • I 2015 arbejder alle elever med individuelle digitale redskaber.

Formålet med dette er, at skoledagen og læreprocesserne i endnu højere grad end nu bygger på brugen af digitale medier. Ikke forstået således, at IT benyttes i alle timer, men sådan at IT er en naturlig og uundværlig del af skoledagen.

Et digitalt medie vil således fremover være en del af penalhuset, som blyanter, linealer og lommeregnere har været det i mange år.

Vi ved godt, at ikke alle børn, der er omfattet af BYOD, vil kunne medbringe eget IT-udstyr. Skolen stiller derfor bærbare computere til rådighed for de resterende få børn, der ikke selv kan medbringe IT-udstyr, så ingen mangler IT i læreprocesserne.

Der er aflåselige skabe i hvert klasselokale, hvor medbragt IT-udstyr kan deponeres, når børnene ikke skal bruge udstyret.

Det vil dog være sådan, at IT-udstyret, ligesom alt andet udstyr børn medbringer i skole, skal dækkes af hjemmets egen forsikring. Vi anbefaler, at I tjekker med jeres forsikringsselskab, hvornår det dækker for tyveri – skal der f.eks. være tydelige tegn på et opbrudt skab, for at forsikringen dækker?

Den bærbare computer eller tablet, som børnene medbringer, skal kunne koble sig på skolens trådløse net og bruge de faciliteter, som kommer til at ligge i ”Skyen”, som det hedder på moderne dansk (google drev etc.). Vi hjælper med, at elevernes IT ”bliver sat op” til skolens trådløse net og til ”Skyen”.