Indskolingen

På Petersmindeskolen består indskolingen af 0.-3. klasse. Der er tre spor på hver årgang med ca. 25 børn i hver klasse.

Skoledagen er kl. 8.00-14.00. Dagen begynder med læsebånd mellem kl. 8.00-8.20, hvor der arbejdes med læsning.

I indskolingen prioriterer vi at der er få voksne – således at børnene ikke oplever mange skift i løbet af dagen. Lærere og pædagoger samarbejder om børnenes læring og udvikling af kompetencer. De pædagoger børnene møder i skoletiden møder de også i SFO.

Planlægning, gennemførelse og evaluering af arbejdet sker i samarbejde mellem lærere og pædagoger. Lærere og pædagoger arbejder sammen i årgangsteam.

I forbindelse med implementering af Skolereformen har vi særligt fokus på arbejdet med læringsmål og bevægelse som en naturlig del af skoledagen.

Skolens værdier er LÆRING OG UDVIKLING samt GODE RELATIONER, ANSVAR, NÆRVÆR og FÆLLESSKAB. Se film om hvordan værdier udfolder sig i indskolingen: https://www.youtube.com/watch?v=4Om5PC67DMY&feature=youtu.be

 

Praktikstedsbeskrivelse